Vad är en truckvåg?

Truck med truckvåg som flyttar last

Truckvågar är essentiella verktyg inom logistik, transport och materialhantering, som gör det möjligt att väga laster på ett effektivt och exakt sätt. Dessa vågar är utformade för monteras på truckar, vilket möjliggör vägning i rörelse och optimerar arbetsflöden genom att minska tiden det tar att väga laster. Truckvågar används i en mängd olika miljöer, från tillverkningsanläggningar och lager till byggarbetsplatser och återvinningsstationer.

Användningsområden

Truckvågar kan användas för en rad olika ändamål, inklusive:

 • Materialhantering: För att säkerställa att laster inte överskrider truckens lyftkapacitet, vilket minskar risken för olyckor.
 • Lagerstyrning: Hjälper till att hålla koll på inkommande och utgående varor genom exakta viktmätningar.
 • Fakturering: Vägning av varor för att beräkna kostnader baserat på vikt, vilket är vanligt inom frakt och återvinning.
 • Kvalitetskontroll: Kontrollerar att produkter och material uppfyller specifikationerna genom att väga dem under produktionsprocessen.

Lundamans truckvågar

Lundamans truckvåg representerar den senaste tekniken inom området, med funktioner som optimerar och förenklar hanteringen av material och data. Våra vågsystem är utformade för att möta behoven hos en bred användarbas, med funktioner som:

 • Dynamisk vägning: Tillåter vägning utan att behöva stanna trucken, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.
 • Trådlös dataöverföring: Möjliggör smidig kommunikation mellan truck och kontor, vilket underlättar datahantering och rapportering.
 • Anpassningsbara funktioner: Inkluderar snabbval för materialtyper och återkommande kunder, vilket förenklar processen för förare.
 • Digital kvittoutskrift och överföring: Ger möjligheten att skriva ut lastinformation direkt i hytten eller skicka digitala kvitton till kontoret.

Speciella funktioner

Lundamans truckvågar skiljer sig från konkurrenterna genom att erbjuda avancerade funktioner som:

 • GPS-spårning: För spårning av specifika laster, med platsinformation som loggas automatiskt.
 • Startspärr: Ökar säkerheten genom att kräva en personlig kod för användning, med loggning av alla lyft per förare.
 • Flexibla register: Enkel sökfunktion och snabbval för återkommande fält, vilket effektiviserar processen.
 • Modern datahantering: Möjlighet till integrering med affärssystem och skräddarsydda lösningar för automatiserad dataöverföring.

Fördelar

Användningen av Lundamans truckvågar innebär flera fördelar för användare:

 • Ökad effektivitet: Genom dynamisk vägning och minimerade stopp.
 • Bättre säkerhet: Tack vare övervakning och kontrollfunktioner som startspärr.
 • Förenklad hantering: Med användarvänliga funktioner och smidig dataöverföring.
 • Tillförlitlig support: Som säkerställer minimalt med driftstopp och snabb hjälp vid behov.

Genom att integrera dessa avancerade truckvågar i deras arbetsflöden, kan företag inte bara öka sin produktivitet och effektivitet utan också säkerställa noggrannhet och säkerhet i hanteringen av material och data.