Skrivare i hytten

Termoskrivare

Till instrumentet kan anslutas en skrivare som skriver ut en komplett vågsedel.

På vågsedeln finns uppgifter om skopvikt, totalvikt, datum och klockslag samt en fast text som förprogrammeras med t ex: företagsnamn, material, kund, arbetsplats eller bilnummer m.m.

Vår skrivare är kraftfulla och robusta och kan placeras både vågrätt och lodrätt. Med nya Lundaman termoskrivare kan man få CE märkning direkt på kvittot.

Digitalt kvitto

Nu kan du även med din Lundaman P2 skicka dina kvitton digitalt. Kvittot skickas i PDF och går direkt till kunden mailadress.  

printer 2