Hur våra kunder har gynnats av användningen av våra vågsystem för truck och hjullastare. 

Truck med truckvåg som flyttar last

Hos Lundaman Instrument är vi stolta över att erbjuda innovativa och effektiva lösningar för vägning och materialhantering. Våra truckvågar och hjullastarvågar har hjälpt företag i olika branscher att optimera sina arbetsflöden, förbättra säkerheten och spara kostnader. Här är några konkreta exempel på hur våra produkter har gjort en skillnad för våra kunder: 

Effektivare lagerhantering och fakturering 

Våra kunder har upplevt en förbättring i effektiviteten vid lagerhantering och fakturering genom användning av Lundaman P2 och Lundaman T2.  
Med vårt dynamiska vågsystem kan truckar och hjullastare utföra vägningar i rörelse vilket sparar värdefull tid och ökar produktiviteten, särskilt i lager och distributionscenter där snabb omloppstid är kritisk. Exakta viktmätningar förbättrar dessutom faktureringsprocessen. 

Förbättrad säkerhet och kontroll 

Våra hjullastarvågar och truckvågar är utrustade med funktioner som startspärr och GPS-spårning för att öka säkerheten och kontrollen över material och maskiner. Startspärren kräver användaridentifiering, vilket förhindrar obehörig användning och minskar risken för olyckor. GPS-spårningen loggar platsinformation för varje lastning vilket gör det möjligt för oss att spåra materialets rörelser i realtid. 

Optimerad resursanvändning i byggindustrin 

Byggföretag som använder våra hjullastarvågar har rapporterat betydande kostnadsbesparingar. Våra vågar möjliggör vägning av bland annat material som grus, sand och cement. Genom att säkerställa att rätt mängd material används för varje projekt, hjälper vi företag att hålla materialkostnaderna under kontroll och minska spill. 

Hantering av skördar och foderleveranser i jordbruket 

Inom jordbruket har våra hjullastarvågar förbättrat hanteringen av skördar och foderleveranser. Exakta viktmätningar säkerställer att rätt mängd foder levereras till djuren och att skördar kan vägas och registreras noggrant för försäljning och lagring. Detta förbättrar resursfördelningen och bidrar till en mer effektiv och ekonomisk drift. 

Integrerad datahantering 

Våra vågsystem erbjuder smidig integration med olika affärssystem, vilket möjliggör automatiserad dataöverföring. Detta minskar risken för fel och sparar tid. För företag som hanterar stora volymer av material, ger denna integration realtidsdata som optimerar logistik- och lagerprocesser. 

Specifika exempel och feedback från våra kunder 

Vi har utvecklat våra produkter i nära samarbete med våra kunder för att möta deras specifika behov. Våra vågar, såsom Lundaman T2, erbjuder fördelar som dynamisk vägning, enkel användning och trådlös dataöverföring. Dessa funktioner har hjälpt våra kunder att förbättra sin logistikeffektivitet och säkerhet. 

Genom att implementera våra truckvågar har företag sett förbättrad noggrannhet i vägningen, ökad effektivitet i materialhanteringen och betydande kostnadsbesparingar. 

Läs mer