Våra vågar

Samarbete med NCC

Lundamans nya vågsystem P2 hjälper våra kunder att ta ett steg in i framtiden genom att digitalisera deras utlastning. Här ser ni lite om vårt samarbete med NCC där vi tillsammans utvecklar vågen för att effektivisera vardagen, både för maskinister och på kontoret vid fakturering.

Användare och hur det uderlättar

Här träffar ni arbetsledare Erik Goude och maskinist Mattias Johansson som berättar om sin vardag och hur en av NCC:s många Lundaman P2 hjälper dem att lasta rätt.

Informationen går sedan automatiskt in till NCC:s affärssystem när Mattias ser till att lastbilen fått rätt mängd

Fler funktioner

Utöver detta så har vi funktioner så som upplagskörning för att hålla koll på vad som lastas internt, snabbknappar för att lägga in återkommande kunder, orderhantering i vågen och mycket mer.

ncc anvander lundaman p2 hjullastarvag

Sammarbetet med NCC