Hjullastarvågar

Hjullastarvågar är vägsystem som är utformade för att monteras på hjullastare för e-vägning av laster direkt under användning. Dessa vågar spelar en avgörande roll inom industriell verksamhet, konstruktion och materialhantering genom att erbjuda en effektiv lösning för vägning av material i rörelse.

FÅ STENKOLL

Vi har två versioner av vågar med olika tillval

Våra tillval till vågarna

KRÖNT VÅG

En krönt våg är en form av myndighetsgodkänd garanti på att vågen väger rätt.

STARTSPÄRR

Den registrerar alla lyft som respektive förare utför med hjullastaren

GPS SPÅRNING

Genom GPS–spårning kan ni enkelt spåra en specifik lastning ifrån kontoret.

SKRIVARE I HYTTEN

På vågsedeln finns uppgifter om skopvikt, totalvikt, datum och klockslag samt egen text

Samarbete med NCC

Lundamans nya vågsystem P2 hjälper våra kunder att ta ett steg in i framtiden genom att digitalisera deras utlastning. Här ser ni lite om vårt samarbete med NCC där vi tillsammans utvecklar vågen för att effektivisera vardagen, både för maskinister och på kontoret vid fakturering.

Användare och hur det uderlättar

Här träffar ni arbetsledare Erik Goude och maskinist Mattias Johansson som berättar om sin vardag och hur en av NCC:s många Lundaman P2 hjälper dem att lasta rätt.

Informationen går sedan automatiskt in till NCC:s affärssystem när Mattias ser till att lastbilen fått rätt mängd

Fler funktioner

Utöver detta så har vi funktioner så som upplagskörning för att hålla koll på vad som lastas internt, snabbknappar för att lägga in återkommande kunder, orderhantering i vågen och mycket mer.

ncc anvander lundaman p2 hjullastarvag

Sammarbetet med NCC

Funktioner och arbetsprinciper för hjullastarvågar

Hjullastarvågar är utrustade med sensorer som monteras på hjullastaren och är konstruerade för att noggrant känna av vikten på lasten som lyfts. Dessa sensorer fångar upp lastens vikt i realtid och överför data till en displayenhet i förarhytten, vilket gör det möjligt för föraren att snabbt och exakt övervaka vikten av det material som lyfts eller förflyttas.

Det går enkelt och smidigt att knyta information till specifik lastning vilket används som underlag vid fakturering. Denna information kan hämtas manuellt från våran vågserver eller skickas automatiskt till önskat affärssystem genom API-koppling.

Användningsområden

Dessa vågar används i olika branscher och applikationer, såsom bygg- och anläggningsarbete, gruvdrift, återvinning, lantbruk och logistik. Genom att tillåta omedelbar vägning under lastning och förflyttning av material möjliggör hjullastarvågar effektivare materialhantering och optimerar transportprocesserna.

Fördelar med hjullastarvågar

– Effektivitet: Möjligheten att väga laster medan de lyfts minskar tidsförbrukningen och ökar produktiviteten.

– Noggrannhet: Kröningsbara lastvågar med högst 1% differens.

– Kostnadseffektivitet: Optimerar resursanvändningen och minimerar felaktig lastning. Förenklar faktureringen vilket kräver mindre administrativ tid.

– Internhantering: Få koll på lagersaldo och hur mycket som körts upp av ett visst material