LUNDAMAN CLASSIC

Målet var att hjullastarvågen skulle vara precis lika enkel att använda som våra kunder önskar, samtidigt som den skulle vara utrustad med den senaste tekniken. Lastvågen måste kunna användas av alla de företagare som redan under många år har använt IBN92, såväl enmansföretagare som de största aktörerna på den svenska entreprenadmarknaden, som till exempel Skanska, NCC, Peab, Svevia m.m.
Lundaman Classic är lika liten och smidig som föregångaren IBN92, men den har fått ett betydligt större displayfönster, dels för att den ska bli ännu tydligare och göra det ännu enklare för maskinisten och dels för att flera funktioner ska kunna presenteras samtidigt.

FUNKTIONER

Det går att ställa in lastvågen för 2 maskiner och 10 skopor per maskin. Funktionen kan vara värdefull vid användning av olika skopor, pallgafflar, betesgrepar med mera och om en och samma Lundaman Classic behöver användas i flera maskiner. 
Lastvågen är försedd med minne som bland annat kan ge information om hur mycket man lastat på en viss lastbil under en dag, vecka eller månad eller hur mycket man krossat av olika material.

Lundaman Classic har också funktioner för borttagning av kvarvarande vikt, borttagning av sista skopan, nolltarering, separering av bil och släp, paus, byte mellan ton och kg med mera. Vid användning av skrivare visas antal skopor man lastat på bilen, totalsumma, tid och datum, vågsedelsnummer samt personlig vågsedelstext i form av företagsnamn, telefon, adresser med mera.

* Väger under körning
* Endast två knappar krävs under dagligt arbete
* 20 arbetsminnen
* Kan flyttas mellan olika maskiner
* Knappsatsbelysning
* Programmerbar för 10 olika redskap
* Pausfunktion
* Borttagning av kvarvarande vikt
* Noggrannhet +/- 1 %
* Skrivare för utskrivning av vågsedlar med 2-3 kopior
* Utskrivning av gamla vägningar
* Marknadens minsta och mest lättanvända lastvåg 
* Kröningsbar

Lundaman Classic är en MYCKET lätthanterlig lastvåg som alla kan sköta. I det dagliga arbetet behöver man använda endast två knappar.
Kontakta gärna oss på Lundaman, så förklarar vi mer om hur vi kan hjälpa dig till en enklare utlastning.