LUNDAMAN Classic

classic

Smidig Classic(er)

FÅ STENKOLL 

Lastvåg som alla kan sköta

I det dagliga arbetet behöver man använda endast två knappar.

Kontakta gärna oss på Lundaman, så förklarar vi mer om hur vi  kan hjälpa dig till en enklare utlastning.

 • Väger under körning
 • Endast två knappar krävs under dagligt arbete
 • 20 arbetsminnen
 • Kan flyttas mellan olika maskiner
 • Knappsatsbelysning
 • Programmerbar för 10 olika redskap
loader lundaman32332

Guide för använding

Fördelar

 • Pausfunktion
 • Borttagning av kvarvarande vikt
 • Noggrannhet +/- 1 %
 • Skrivare för utskrivning av vågsedlar med 2-3 kopior
 • Utskrivning av gamla vägningar
 • Marknadens minsta och mest lättanvända lastvåg
 • Kröningsbar
Hjullastare med hjullastarvåg schaktar grus

Enkla funktioner

Det går att ställa in lastvågen för 2 maskiner och 10 skopor per maskin. Funktionen kan vara värdefull vid användning av olika skopor, pallgafflar, betesgrepar med mera och om en och samma Lundaman Classic behöver användas i flera maskiner. 

Lastvågen är försedd med minne som bland annat kan ge information om hur mycket man lastat på en viss lastbil under en dag, vecka eller månad eller hur mycket man krossat av olika material.

Lundaman Classic har också funktioner för borttagning av kvarvarande vikt, borttagning av sista skopan, nolltarering, separering av bil och släp, paus, byte mellan ton och kg med mera. Vid användning av skrivare visas antal skopor man lastat på bilen, totalsumma, tid och datum, vågsedelsnummer samt personlig vågsedelstext i form av företagsnamn, telefon, adresser med mera.