Startspärr för hjullastarvågen

Spåra specifik lastning

För varje extra skopa grus som maskinföraren missar eller glömmer att redovisa blir det ett kostsamt materialsvinn för entreprenadföretaget. På årsbasis handlar det om ganska höga belopp. För att få bukt med problemet lanserade Lundaman Instrument en startspärr på sina lastvågar. Funktionen underlättar också kontrollen så att arbetstidsföreskrifterna följs enligt täkttillståndet.

Hjullastare med hjullastarvåg schaktar grus

Håll koll på kostnaderna

Det gäller att hålla koll på sina kostnader och följa myndigheternas föreskrifter när det gäller arbetstider. Med Lundaman Instruments nya startspärr blir detta möjligt. Varje maskinförare får nämligen en personlig kod till lastvågen där startspärren sitter. Den registrerar alla lyft som respektive förare utför med hjullastaren. Dessa uppgifter jämförs sedan med inlämnade kvitton och arbetsorders. Av informationen framgår också mellan vilka tider på dagen arbetet utförts. Sker arbetet i närliggande bostadsområden måste regelverket följas om man vill undvika böter.

Eftersom varje förare har en personlig kod vet entreprenadföretaget vem de ska vända sig till för att åtgärda eventuella fel. Det spar både mycket tid och pengar.

En enklare administrativ vardag

Förutom att hålla koll på lastvikten och arbetstiderna underlättar lastvågen Lundaman Professional även den administrativa vardagen. All lagrad information från lastvågen förs över i en transaktionsfil till kontorsdatorn, trådlöst eller via minneskort. Det utgör sedan underlag för fakturering och avstämning