Immobilizer for the wheel loader scale

Track specific loadings

For every extra bucket of gravel that the machine operator misses or forgets to account for, there is a costly waste of material for the contracting company. On an annual basis, these are fairly high amounts. To overcome the problem, Lundaman Instrument launched an immobilizer on its load scales. The function also facilitates the control so that the working time regulations are followed according to the mining permit.

Hjullastare med hjullastarvåg schaktar grus

Keep track of costs

Det gäller att hålla koll på sina kostnader och följa myndigheternas föreskrifter när det gäller arbetstider. Med Lundaman Instruments nya startspärr blir detta möjligt. Varje maskinförare får nämligen en personlig kod till lastvågen där startspärren sitter. Den registrerar alla lyft som respektive förare utför med hjullastaren. Dessa uppgifter jämförs sedan med inlämnade kvitton och arbetsorders. Av informationen framgår också mellan vilka tider på dagen arbetet utförts. Sker arbetet i närliggande bostadsområden måste regelverket följas om man vill undvika böter.

Since each driver has a personal code, the contractor knows who to contact to correct any errors. It saves both a lot of time and money.

A simpler administrative everyday life

In addition to keeping track of load weight and working hours, the Lundaman Professional load scale also facilitates everyday administrative work. All stored information from the load scale is transferred in a transaction file to the office computer, wirelessly or via memory card. It then forms the basis for invoicing and reconciliation