Öka säkerheten för material och maskiner med startspärr! 

Hjullastare med hjullastarvåg schaktar grus

Inom entreprenadverksamhet är varje försummad skopa grus eller glömd redovisning av material inte bara en förlust av resurser utan också en betydande ekonomisk utmaning för företaget. För att tackla detta utmanande problem har Lundaman Instrument lanserat en innovativ funktion, startspärren, som integrerats i deras lastmaskinvågar. Utöver att lösa materialhanteringsfrågor underlättar denna funktion även övervakning av arbetstider i enlighet med täkttillstånd och myndighetsföreskrifter. 

Ökad kontroll och kostnadsbesparingar 

Startspärren på hjullastarvågarna från Lundaman Instrument gör det möjligt att registrera varje lyft som utförs av maskinförare. Genom att tilldela varje förare en personlig kod kan varje lyft spåras och jämföras med inkommande kvitton och arbetsorderna. Detta säkerställer korrekt redovisning av materialhantering och arbetstider, vilket minimerar risken för förluster på grund av felaktigheter eller bristande dokumentation. 

Följ myndighetskrav och arbetstidsföreskrifter 

Genom att använda startspärren blir det möjligt att följa gällande lagar och regler för arbete i närheten av bostadsområden eller känsliga områden. Detta är avgörande för att undvika eventuella böter eller påföljder som kan uppstå om regelverken inte följs korrekt. 

Effektiv hantering av information och resurser 

Den personliga koden som tilldelas varje förare underlättar företagets kontaktpunkt vid eventuella avvikelser eller fel. Detta sparar både tid och pengar genom att möjliggöra snabbare och mer exakt korrigering av eventuella misstag. Dessutom underlättar Lundaman professionals lastvåg inte bara övervakningen av lastvikt och arbetstider utan bidrar även till en smidigare administrativ vardag. All insamlad information överförs till kontorsdatorn i form av transaktionsfiler, vilket används som underlag för fakturering och avstämning. 

Vad är en hjullastarvåg? 

En hjullastarvåg är en specialiserad väganordning som monteras på en hjullastare för att noggrant mäta vikten på lasten under pålastning eller förflyttning. Denna anordning är utrustad med sensorer som integreras i lastaren och avläser vikten i realtid. Genom att använda hjullastarvågar kan användare snabbt och exakt väga material som transporterats eller lyfts, vilket underlättar i industriella applikationer såsom bygg- och anläggningsarbete, gruvdrift och materialhantering. Genom att erbjuda omedelbar vägning under lastning optimerar hjullastarvågar effektiviteten och säkerställer korrekt hantering av lasten. 

Avslutande tankar 

Med startspärren har Lundaman Instrument inte bara löst problemet med förlorade material och bristfällig dokumentation utan har också skapat ett system som ökar säkerheten, effektiviteten och överensstämmelsen med lagkrav. Genom att integrera denna teknik i materialhanteringen kan företag minimera förluster och öka både produktivitet och förtroende i sin verksamhet. 

Läs mer