Kronet bølge

Hva menes med at skalaen er kremet?

En kronet vekt er en form for myndighetsgodkjent garanti for at vekten veier riktig. For en kronet hjullastervekt er det ikke nok kun å kunne veie materialet i skuffen. Vekten skal settes opp slik at den oppdager om maskinen beveger seg eller om den lener seg osv.

At vekten er kronet betyr at den er testet i ulike temperaturer, fuktighet, elektromagnetisk interferens og utstrakt bruk, for å se at den oppfyller kravene i den internasjonale anbefalingen OIML R51 .

kront 5b12b223ba