Personvernerklæring

Lundamans personvernerklæring

Lundaman Instrument beskytter ditt personvern. Vi bestreber oss derfor på alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte og overholde alle gjeldende lover og regler angående databeskyttelse og beskyttelse av enkeltpersoners personvern. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Lundaman Instrument.

Som regel

Lundaman Instrument (heretter referert til som "vi"/"oss") org.nr. 556913-9768, med adresse Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, telefonnummer 046-291560 er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (personopplysningsansvarlig ).
Denne policyen gjelder for all informasjon som samles inn av Lundaman om deg som kunde, bruker eller interessent.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler ingen sensitive personopplysninger om deg. Personopplysningene vi behandler om deg er dataene du har gitt oss eller som vi samler inn fra en tredjepart (som en leder, veileder eller kollega). Personopplysninger som du har gitt oss kan for eksempel være navnet ditt og kontakt- og adresseopplysningene dine.

Til hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?

All innsamling og behandling av personopplysninger skjer med det formål å administrere og oppfylle våre forpliktelser overfor deg, forbedre våre tilbud og tjenester og overholde gjeldende lovgivning og myndighetsvedtak. Vi vil behandle dine personopplysninger for å administrere salg, markedsføring, levering eller support.

Markedsføringsformål osv.

Vi ønsker at du fortsatt skal være kunde hos oss og for at du skal ta del i våre tilbud og informasjon om oss, kan vi i en begrenset periode behandle din e-postadresse, adresse og ditt mobilnummer for å sende vår nyhetsbrev og annet sendt til deg via e-post, post og SMS. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene med det formål å sende ut nyhetsbrev er vår legitime interesse i å kommunisere med deg som kunde for markedsføringsformål. Dersom du har gitt ditt samtykke til dette, f.eks. i forbindelse med din interesseregistrering vil din e-postadresse, adresse og ditt mobilnummer også brukes til direkte markedsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser og/eller til statistiske formål og kan brukes til å sende deg per post, e. -post og SMS inntil du trekker tilbake ditt samtykke. I et slikt tilfelle er det rettslige grunnlaget for behandlingen ditt samtykke.

Hvem kan få tilgang til dine personlige data?

Dine data behandles som et utgangspunkt kun av Lundaman Instrument. Vi kan også dele informasjonen din med våre utvalgte partnere og leverandører i henhold til nedenfor.

For at det du har kjøpt/bestilt skal leveres hjem til deg deler vi kontaktinformasjonen din med transportselskaper for eventuell transport av bestillingen din.
Våre eksterne leverandører som vi ansetter kan få tilgang til personopplysninger vi håndterer om deg , dog kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Lundaman Instrument.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger som vi behandler for å administrere salg eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser som vi har overfor deg i henhold til avtaler, lagres ikke for lengre tid enn det som er nødvendig for at vi skal kunne administrere salg eller på annen måte oppfylle vår avtale .

For regnskapsformål lagrer vi i henhold til gjeldende regnskapslovgivning informasjon om vår avtale med deg i syv år.

I henhold til gjeldende lovgivning har vi rett til å lagre kontaktopplysningene dine for direkte markedsføring i en periode etter at kjøpet ditt eller vår avtale er utløpt. Avhengig av hva avtalen gjelder, varierer denne tiden. Vi kan derfor lagre kontaktopplysningene dine for å sende deg direkte markedsføring så lenge vi har rett til det i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, markedsføringslover og -praksis.

Hvis du spesifikt har gitt ditt samtykke til å motta direkte markedsføring, vil vi lagre personopplysninger som består av din e-postadresse, adresse og mobilnummer for markedsføringsformål inntil du ber oss om å slutte å kontakte deg.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den grad vi er forpliktet til det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsvedtak.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg når som helst. Din forespørsel må være skriftlig og signert i egen hånd og inneholde opplysninger om ditt navn, telefonnummer og sendes fra en registrert e-postadresse. Dette trenger vi for å sikre at vi gir ut dataene til rett person.

Send din forespørsel om registerutdrag, opplysninger eller retting av uriktige opplysninger til: info@lundaman.se. Informasjonen vil bli sendt til din registrerte e-postadresse.

Hvis informasjonen din hos Lundaman Instrument er feil, ufullstendig eller irrelevant, kan du be om å få den rettet. Vi kan ikke slette opplysninger som utgjør offentlige dokumenter eller når det er lovpålagte krav om oppbevaring, for eksempel regnskapsforskrifter. Vi kan heller ikke slette data når det er legitime grunner til at dataene må lagres, for eksempel ubetalt gjeld.

Du har under visse omstendigheter rett til å få tilgang til dine personopplysninger i et vanlig brukt, maskinlesbart format (dataportabilitet). Denne retten gjelder imidlertid kun informasjon du selv har gitt oss og dersom den behandles for å oppfylle en avtale med deg eller med støtte i samtykke.

Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av et gitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst. Tilbakekalling av ditt samtykke har imidlertid ingen innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbakekallingen fant sted. Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring.

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til innsyn i informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og rett til å be om retting av dine personopplysninger.

Overføring til tredjeland

Lundaman Instrument overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU. All skylagring av personopplysninger skjer i henhold til GDPR.

Cookie-policy

Informasjonskapsler brukes på denne nettsiden www.lundaman.se.

Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får en advarsel hver gang nettsiden prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin. Informasjonskapsler brukes normalt for å forbedre nettsiden for brukeren, for eksempel for å kunne tilpasse en nettside til den besøkendes ønsker, valg og interesser.

Ingen personlig informasjon, som e-post eller navn, lagres automatisk om den besøkende. Personopplysninger som den besøkende selv registrerer lagres for å optimere brukeropplevelsen og for at Lundaman Instrument skal kunne tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt brukers unike interesser. Vi deler ikke informasjon med tredjeparter.

Det er to typer:

• En permanent informasjonskapsel forblir på den besøkendes datamaskin i en bestemt tidsperiode.

• En økt-informasjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøkende er på en nettside. Øktinformasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren.

Alle som besøker et nettsted som bruker informasjonskapsler skal informeres om at nettstedet inneholder informasjonskapsler, hva disse informasjonskapslene brukes til og hvordan informasjonskapsler kan unngås, i henhold til ekomloven som trådte i kraft 25. juli 2003 (SFS 2003:389). ).

Disse vilkårene og betingelsene er etablert av Lundaman Instrument 2018-05-24

1111