Lundamans personvernerklæring

Lundaman Instrument beskytter ditt personvern. Vi bestreber oss derfor på alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte og overholde alle gjeldende lover og forskrifter angående databeskyttelse og beskyttelse av enkeltpersoners personvern. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Lundaman Instrument.GenereltLundaman Instrument (heretter referert til som «vi»/»oss») org.nr. 556913-9768, med adresse Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, telefonnummer 046-291560 er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger ( personopplysningsansvarlig).
Denne policyen gjelder for all informasjon som samles inn av Lundaman om deg som kunde, bruker eller interessent. 

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler ingen sensitive personopplysninger om deg. Personopplysningene vi behandler om deg er dataene du har gitt oss eller som vi samler inn fra en tredjepart (som en leder, veileder eller kollega). Personopplysninger som du har gitt oss kan for eksempel være navnet ditt og kontakt- og adresseopplysningene dine.

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger? 
All innsamling og behandling av personopplysninger skjer med det formål å administrere og oppfylle våre forpliktelser overfor deg, forbedre våre tilbud og tjenester og overholde gjeldende lovgivning og myndighetsvedtak. Vi vil behandle dine personopplysninger for å administrere salg, markedsføring, levering eller support. 

Markedsføringsformål osv.  Vi ønsker at du fortsatt skal være kunde hos oss, og for at du skal kunne ta del i våre tilbud og informasjon om oss, kan vi i en begrenset periode behandle din e-postadresse, adresse og mobilnummer til sende våre nyhetsbrev og andre utsendelser til deg via e-post, post og SMS. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene med det formål å sende ut nyhetsbrev er vår legitime interesse i å kommunisere med deg som kunde for markedsføringsformål. Dersom du har gitt ditt samtykke til dette, f.eks. i forbindelse med din interesseregistrering vil din e-postadresse, adresse og ditt mobilnummer også brukes til direkte markedsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser og/eller til statistiske formål og kan brukes til å sende deg per post, e. -post og SMS inntil du trekker tilbake ditt samtykke. Det rettslige grunnlaget for behandlingen i en slik sak er derfor ditt samtykke.

Hvem har tilgang til dine personlige data?  
Dataene dine behandles som et utgangspunkt kun av Lundaman Instrument. Vi kan også dele informasjonen din med våre utvalgte partnere og leverandører i henhold til nedenfor.
For at det du har kjøpt/bestilt skal kunne leveres hjem til deg deler vi kontaktinformasjonen din med transportselskaper for eventuell transport av bestillingen din.
Våre eksterne leverandører som vi engasjerer kan få tilgang til personopplysninger vi håndterer om deg, men bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Lundaman Instrument.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?  
Personopplysninger som vi behandler for å administrere salg eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser som vi har overfor deg i henhold til avtalen, lagres ikke i lengre tid enn det som er nødvendig for at vi skal kunne administrere salget eller på annen måte oppfylle avtalen vår.  For regnskapsformål, i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning, lagrer vi informasjon om vår avtale med deg i syv år.I samsvar med gjeldende lovgivning har vi rett til å lagre kontaktopplysningene dine for direkte markedsføring i en periode etter kjøpet eller avtalen vår har utløpt. Avhengig av hva avtalen gjelder, varierer denne tiden. Vi kan derfor lagre kontaktinformasjonen din for å sende deg direkte markedsføring så lenge vi har rett til det i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, markedsføringslover og -praksis.Hvis du spesifikt har gitt ditt samtykke til å motta direkte markedsføring, vil vi lagre personopplysninger som består av din e-postadresse, adresse og mobiltelefonnummer for markedsføringsformål til du ber oss om å slutte å kontakte deg.
Personopplysningene dine kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den grad vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.Dine rettigheter   Du har rett til å forplikte deg når som helst.