KRÖNT VÅG

En kronet vekt er en form for myndighetsgodkjent garanti for at vekten veier riktig. For en kronet hjullastervekt er det ikke nok kun å kunne veie materialet i skuffen. Vekten skal settes opp slik at den oppdager om maskinen beveger seg eller om den lener seg osv. At vekten er kronet betyr at den er testet i ulike temperaturer, fuktighet, elektromagnetiske forstyrrelser og utstrakt bruk, for å se at den oppfyller kravene i den internasjonale anbefalingen OIML R51.

UPPGRADERA DIN LASTVEKT

Selvfølgelig tilbyr vi muligheten til å oppgradere alle eksisterende belastningsvekter til kronbare. For mer informasjon om crowning load-skalaer fra Lundaman-instrumenter, vennligst kontakt oss på 046-291560.