LUNDAMAN PROFESSIONAL

Som i alla andra branscher, finns det de kunder som önskar att ha det där lilla extra ut av sin produkt och möjlighet att kunna utveckla sitt sätt att arbeta och administrera, då kände vi på Lundaman att det var läge att lägga in en högre växel för att kunna ge kunderna det extra som man önskar. Vi utvecklade då Lundaman Professional hjullastarvåg.

Målet var att vågen skulle vara precis lika enkel som alla våra kunder förespråkat men man ska om man vill ha möjlighet att använda allt inom det senaste i tekniken. Det skall vara en våg för den mindre enmaskinsägaren upp till de allra största bolagen på den svenska marknaden, såsom Skanska, Ncc, Peab, Svevia m.fl.

Vågen är lika liten och smidig som den tidigare IBN92, dock har den fått ett betydligt större displayfönster för att göra det än mer tydligare och enklare för maskinisten att nyttja, samt för att kunna presentera flertal funktioner samtidigt.

* Väger under körning
* Endast två knappar krävs under dagligt arbete
* Upp till 8 olika register för kunder, material, arbetsplats, m.m.
* Kan flyttas mellan olika maskiner
* Knappsatsbelysning
* Programmerbar för 10 olika redskap
* Pausfunktion
* Borttagning av kvarvarande vikt
* Noggrannhet +/- 1 %
* Skrivare för utskrivning av vågsedlar med 2-3 kopior
* Utskrivning av gamla vägningar
* Marknadens minsta och mest lättanvända lastvåg
* Minne för 100000:tals vägningar
* Datakommunikation via GPRS, trådlös kommunikation
* Sänder vägningar och tar emot körordrar
* Startspärr
* Möjlighet att få CE märkning direkt på kvittot
* Kröningsbar

Nya funktioner i Lundaman Professional är register för kunder, bilnummer, material, m.m. Man kan idag lagra mer än 100 000 utlastningar i vågen. Man kan även ta fram dags-, vecko- eller månadsrapporter samt skicka och ta emot utförda vägningar och körorders med hjälp av GPRS-tekniken som trådlöst kommunicerar med kontoret. Informationen som skickas från vågen går direkt in på Lundaman:s server som kunderna enkelt kan nå från Lundaman:s hemsida.

Möjlighet erbjuds också att blanda olika material, dessutom kan man ringa och ta emot telefonsamtal via hjullastarvågen Lundaman Professional. Den kan nästan ”allt”.
Men även om vi möjliggjort många funktioner i instrumentet så har den viktigaste målsättningen varit att vem som helst skall enkelt kunna använda den i sitt dagliga arbete utan att behöva förbryllas av en massa knappar och symboler.

Föraren lär sig så mycket han önskar och låter resten av funktionerna finnas i bakgrunden. Uppgraderingar kan göras från Lundaman Classic till Lundaman Professional ända tillbaka till 1991.
Lundaman Professional är enkel att sköta och lätt att lära sig.
Kontakta oss för mer information så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda till dig som kund